Mistra Biotech - rapporter

Senast ändrad: 08 maj 2023

Ta del av rapporteringen från åtta års forskning, plus forskarporträtt och tankar från Mistra Biotechs styrelseordförande Inger Andersson, programchefen Sven Ove Hansson och inbjudna gästkrönikörer.

Mistra Biotech finansierades främst av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och SLU. Lantmännen, Graminor och Lyckeby Starch AB bidrog med ytterligare stöd till specifika delprojekt.

Här hittar du mer material från Mistra Biotech