Övergripande vattendragsdata

Senast ändrad: 04 april 2023

Data för IKEU-vattendragen

Läs mer om metoder för provtagning och analys. Observera att metodbyten kan ha förekommit.

Här finns listor över alla IKEU-vattendrag.

Mycket information finns också bland IKEU:s olika publikationer.

Vattenkemi och biologi (ej fisk)

SLU, Institutionen för vatten och miljö, är datavärd för bland annat allmän vattenkemi, metaller, växt- och djurplankton och bottenfauna.

Direktlänkar till IKEU-data finns för varje vattendrag här på IKEU:s webbsidor. Direktlänkar till alla IKEU-data i databasen Miljödata-MVM kommer publiceras här framöver.

Fisk

SLU, institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenlaboratoriet, är ansvarig för att provfisken genomförs i IKEU-objekten och är även datavärd. 

Direktlänkar till IKEU-resultaten för varje vattendrag finns på IKEU:s webbsidor. Alla IKEU-data för fisk finns i i databasen Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS).

Temperatur

SLU, institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenlaboratoriet, har även genomfört temperaturmätningar via kontinuerligt registrerande loggar. Läs mer om temperaturmätningarna och kontaktinformation för hur data kan erhållas här.

Vattenstånd och vattenföring

SLU, institutionen för vatten och miljö lagrar pegeldata (vattenstånd) från kontinuerligt registrerande loggar i IKEU-programmets vattendrag. Läs mer om pegelmätningarna och hur data kan erhållas här.

Beräkningar av vattenföring görs av SMHI. Beräkningsområdet är ofta större än provpunktens avrinningsområde. Omräkningen till provpunktens avrinningsområde görs vid institutionen för vatten och miljö, SLU. Läs mer om vattenföringsberäkningar och hur data kan erhållas här.

Kalkdata

Nationella Kalkdatabasen är ett system där länsstyrelserna visar information om kalkningsverksamhetens åtgärds- och målområden, samt vilka kalkningar som har genomförts och planeras att genomföras. I kalkdatabasen hittar du kalkningsuppgifter för de olika IKEU-objekten.