Arån

Senast ändrad: 10 september 2020

Arån ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Arån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen genomfördes 1993. Kalkningsmetoden är doserare i vattendrag.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Arån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE697805-139065 (Arålund)
 • Län: Z (Jämtlands län)

Allmänt

 • Total area (km²): 120,1
 • Vattendragslängd (km): 98,1
 • Höjd över havet (m): 517-1371
 • Flodområde: 42-Ljungan

Stationer

 • Ovan Arålund
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE697885-139038, Ovan Arålund i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6975569, 431323
 • Arålund
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna och elfiske
  • EUID: SE697805-139065, Årålund i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6974773, 431603
  • Total areal: 68,3 km²
 • Nedersta (Nedan Arålund)
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE697778-139061, Nedersta i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6974503, 431567

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.