Blankan

Senast ändrad: 10 september 2020

Blankan ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Blankan

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Blankan genomfördes 1987. Kalkningsmetoden är doserare i vattendrag.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Blankan

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE627432-134607 (Blankan Ryerna)
 • Län: N (Hallands län)

Allmänt

 • Total area (km²): 52,5
 • Vattendragslängd (km): 86
 • Höjd över havet (m): 73-194
 • Flodområde: 98-Lagan

Stationer

 • Mejeribacken
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE627432-134607, Mejeribacken i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6273501, 395397
 • Ryerna
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna och elfiske
  • EUID: SE627432-134607, Ryerna i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6270925, 395597
  • Total area (km²): 39,5
 • Nybygget
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE627395-134640, Nybygget i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6270559, 395931

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.