Hästgångsån

Senast ändrad: 10 september 2020

Hästgångsån ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Hästgångsån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Hästgångsån genomfördes 1988. Kalkningsmetoden är våtmarkskalkning.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Hästgångsån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE638300-141085 (Hästgångsån, Hästgången
 • Län: F (Jönköpings län)

Hela Hästgångsån

 • Total areal: 40,5 km²
 • Vattendragslängd: 48,7 km
 • Höjd över havet: 198 m - 335 m
 • Flodområde: 98-Lagan

Stationer

 • Hästgången
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE638300-141085, Hästgången i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6380305, 459055
  • Total areal: 29,9 km²
 • 800 m ovan bron
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE638315-141105, 800 m ovan bron i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6380457, 459253
 • 300 m nedan bron
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE638260-141020, 300 m nedan bron i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6379898, 458410

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.