Hovgårdsån

Senast ändrad: 10 september 2020

Hovgårdsån ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Enån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Hovgårdsån genomfördes 1985. Kalkningsmetoden är doserare i vattendrag.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Enån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE630960-131620 (Hovgårdsån Munkhättan)
 • Län: N (Hallands län)

Hela Hovgårdsån

 • Total areal: 36,4 km²
 • Vattendragslängd: 64,7 km
 • Höjd över havet: 43 m - 175 m
 • Flodområde: 102-Suseån

Stationer

 • Munkhättan
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE630960-131620, Munkhättan i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6305830, 365331
  • Total areal: 32,6 km²
 • Brösjölynga övre
 • Brösjölynga nedre

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.