Lillån

Senast ändrad: 10 september 2020

Lillån ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Lillån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Lillån genomfördes 1991. Kalkningsmetoden är våtmarkskalkning.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Lillån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE628975-133250 (Lillån, G.a järnvägsbron
 • Län: N (Hallands län)

Hela Lillån

 • Total areal: 24,9 km²
 • Vattendragslängd: 52,9 km
 • Höjd över havet: 53 m - 193 m
 • Flodområde: 100-Fylleån

Stationer

 • G:a järnvägsbron
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE628975-133250, G:a järnvägsbron i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6286185, 381854
  • Total areal: 24,4 km²
 • ovan Bolet
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE629235-133460, ovan Bolet i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6288808, 383922
 • Sydhult
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE629308-133470, Sydhult i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6289539, 384013

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.