Storselsån

Senast ändrad: 10 september 2020

Storselsån ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Storselsån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Storselsån genomfördes 1984. Kalkningsmetoden är kalkning i uppströms sjö.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Storselsån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE707195-161570 (Storselsån Storsele)
 • Län: Y (Västernorrlands län)

Hela Storselsån

 • Total areal: 96,6 km²
 • Vattendragslängd: 74,7 km
 • Höjd över havet: 256 m -535 m
 • Flodområde: 34-Gideälven

Stationer

 • Storsele (Storsele, Gamla bron)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE707195-161570, Storsele i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7071459, 655369
  • Total areal: 73,8 km²
 • Kajsa-Stinamyren
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE707170-161580, Kajsa-Stinamyren i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7071212, 655472
 • Stormyren
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE707160-161585, Stormyren i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7071111, 655523

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.