Stridbäcken

Senast ändrad: 10 september 2020

Stridbäcken ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Stridbäcken

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Stridbäcken genomfördes 1992. Kalkningsmetoden är doserare i vattendrag.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Stridbäcken

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE704640-167395 (Stridbäcken, ovan E4)
 • Län: AC (Västerbottens län)

Hela Stridbäcken

 • Total areal: 15,2 km²
 • Vattendragslängd: 
 • Höjd över havet: 
 • Flodområde: Kustområde 32/33

Stationer

 • Ovan E4:an (Ovan E4)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE704640-167395, Ovan E4 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7046652, 713922
  • Total areal: 12,7 km²
 • Nedan Gula stugan (Ned gula stugan)
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE704614-167425, Ned gula stugan i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7046395, 714225
 • Gula stugan nedan E4:an (Gula stugan ned E4, Gula stugan)
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE704615-167425, Gula stugan i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7046405, 714225
 • 2:a lokalen uppstr E4:an (2:a lokal uppstr E4)

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.