Strönhultsån (Tosthultsån)

Senast ändrad: 10 september 2020

Strönhultsån (Tosthultsån) ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Strönhultsån (Tosthultsån)

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Strönhultsån (Tosthultsån) genomfördes 1983. Kalkningsmetoden är doserare i vattendrag.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Strönhultsån (Tosthultsån)

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE625195-141220 (Strönhultsån G. Kvarnen)
 • Län: M (Skåne län)

Hela Strönhultsån (Tosthultsån)

 • Total areal: 56,6 km²
 • Vattendragslängd: 68,9 km
 • Höjd över havet: 83 m - 160 m
 • Flodområde: 87-Skräbeån

Stationer

 • Gamla Kvarnen (G:a kvarnen, G. kvarnen, G-a kvarnen)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE625195-141220, G:a kvarnen i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6249343, 461950
  • Total areal: 33,0 km²
 • S Hunshult
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE625230-141215, S Hunshult i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6249693, 461896
 • N Ubbasjön
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE625180-141210, N Ubbasjön i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6249192, 461852

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.