Svanån

Senast ändrad: 10 september 2020

Svanån ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Svanån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Svanån genomfördes 1987. Kalkningsmetoden är våtmarkskalkning.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Svanån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE638475-137575 (Svanån, vid vägen)
 • Län: F (Jönköpings län)

Hela Svanån

 • Total areal: 181,8 km²
 • Vattendragslängd: 
 • Höjd över havet: 
 • Flodområde: Kustområde 101, Nissan

Stationer

 • Vid vägen
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE638475-137575, Vid vägen i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6381637, 423955
  • Total areal: 69,9 km²
 • Haraldsbo kvarn
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE638805-137855, Haraldsbo kvarn i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6384969, 426714
 • Ned Lunnarsbovägen
 • Ovan Öringabäcken (ej med på kartan nedan)
 • Ovan Lunnarsbovägen (ej med på kartan nedan)

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.