Enån

Senast ändrad: 10 september 2020

Enån ingår i mätprogrammet kalkade vattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Enån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Kalkning

Den första kalkningen i Enån genomfördes 1997. Kalkningsmetoden är kalkning i uppströms sjö.

Information om kalkningen i vattendraget och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen.

Om Enån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE664307-137031 (Enån, nedan sågen)
 • Län: S (Värmlands län)

Hela Enån

 • Total areal: 54,0 km²
 • Vattendragslängd: 59,8 km
 • Höjd över havet: 102 m - 385 m
 • Flodområde: 108, Göta älv

Stationer

 • Ned sågen
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE664307-137031, Ned sågen i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6639738, 415412
  • Total areal: 40,7 km²
 • NV n:a Ånberg
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE664295-136955, NV n:a Ånberg i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6639609, 414654
 • V Ena
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE664310-136907, V Ena i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6639753, 414172

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.