Bastuån

Senast ändrad: 08 september 2020

Bastuån ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Bastuån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Bastuån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE699972-140367 (Bastuån, 300 m uppströms väg)
 • Län: Z (Jämtlands län)

Hela Bastuån

 • Total areal: 47,7 km²
 • Vattendragslängd: 68,3 km
 • Höjd över havet: 477-1209 m
 • Flodområde: 40-Indalsälven

Stationer

 • Ovan Duvedsröse 30 m
 • 300 m uppströms väg (300 m uppstr vägen) (Bastuån)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske
  • EUID: SE699960-140360 samt SE699972-140367, 300 m uppstr vägen i VISS samt Bastuån i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6996473, 444276
  • Total areal: 41,6 km²
 • Nedre
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE700072-140376, Nedre i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6997594, 444422

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.


Kontaktinformation