Härån (Storån)

Senast ändrad: 14 september 2020

Härån (Storån) ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Härån (Storån)

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Härån (Storån) 

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE684705-153450 (Härån, Väster Stybberget)
 • Län: X (Gävleborgs län)

Hela Härån

 • Total areal: 79,9 km²
 • Vattendragslängd: 21 km
 • Höjd över havet: 217 - 440 m
 • Flodområde: 45, Delångersån

Stationer

 • Nedströms kraftledning (Nedstr kraftledning)
 • Uppströms väg (Uppstr väg)
  • Avslutad mätstation
  • Provtagning: elfiske 
  • EUID: SE684695-153456, Uppstr väg i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6845531, 577074
 • Väster Stybberget (V. Stybberget)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske 
  • EUID: SE684705-153450, V. Stybberget i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6845630, 577013
  • Total areal: 21,3 km²
 • 300 m nedströms väg (300 m nedstr vägen)

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.