Hornsjöbäcken

Senast ändrad: 28 maj 2024

Hornsjöbäcken har tidigare ingått i mätprogrammet referensvattendrag men har utgått.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Hornsjöbäcken

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Hornsjöbäcken

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE697145-157980 (Hornsjöbäcken, Nedre)
 • Län: Y (Västernorrlands län)

Hela Hornsjöbäcken

 • Total areal: 40,2 km²
 • Vattendragslängd: 37,7 km
 • Höjd över havet: 201 - 448 m
 • Flodområde: 40-Indalsälven

Stationer

 • Nedre
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske 
  • EUID: SE697145-157980, Nedre i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6970544, 620745
  • Total areal: 40,2 km²
 • Nederst (ej med på kartan nedan)
  • Avslutad mätstation
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE697152-157991, Nederst i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6970616, 620854
 • Mellan
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE697185-157915, Mellan i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6970936, 620091
 • Mellan ny 2002 (ej med på kartan nedan)
  • Provtagning: elfiske 
  • Avslutad mätstation
  • EUID: SE697234-157860, Mellan ny 2002 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6971419, 619535
 • Mellan ny 2003 (ej med på kartan nedan)
  • Avslutad mätstation
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE697180-157930, Mellan ny 2003 i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6970888, 620241
 • Övre
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE697270-157710, Övre i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6971760, 618031
 •  

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.