Vingån

Senast ändrad: 25 september 2020

Vingån ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Vingån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Vingån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE673341-134207 (Vingån, Vingäng)
 • Län: S (Värmlands län)

Hela Vingån:

 • Total areal: 37,3 km²
 • Vattendragslängd: 58,5 km
 • Höjd över havet: 171 - 605 m
 • Flodområde: 108-135, Klarälven

Stationer

 • Vingäng (övre)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske  
  • EUID: SE673341-134207, Vingäng i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6729677, 386085
  • Total areal: 37,0 km²
 • Vingäng Nedre
  • Provtagning: elfiske   
  • EUID: SE673353-134219, Nedre i VISS 
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6729799, 386204 
 • Mynning
  • Provtagning: elfiske   
  • EUID: SE673359-134251, Mynning i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6729863, 386523 
 • Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.