Laxbäcken

Senast ändrad: 14 september 2020

Laxbäcken ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Laxbäcken

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Laxbäcken

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE663718-148037 (Laxbäcken, Övre)
 • Län: U (Västmanlands län)

Hela Laxbäcken

 • Total areal: 9,1 km²
 • Vattendragslängd: 17,5 km
 • Höjd över havet: 202 - 342 m
 • Flodområde: 61-122, Arbågaån

Stationer

 • Laxbäcken övre
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske 
  • EUID: SE663730-148038, Laxbäcken övre i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6635310, 525493
  • Total areal: 9,1 km²
 • Laxbäcken nedre
  • Provtagning: elfiske 
  • EUID: SE663718-148037, Laxbäcken nedre i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6635190, 525484

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.