Lillån, E4:an

Senast ändrad: 25 september 2020

Lillån E4:an ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Lillån E4:an

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Lillån E4:an

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE706025-169395 (E4:an, Lokal 2)
 • Län: AC (Västerbottens län)

Hela Lillån E4:

 • Total areal: 26,5 km²
 • Vattendragslängd: 17,8 km
 • Höjd över havet: 34 - 182 m
 • Flodområde: 30, Öre älv

Stationer

 • E4:an (E4:an, Lokal 2)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske 
  • EUID: SE706025-169395, E4:an i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7060750, 733742
  • Total areal: 14,1 km²
 • Sörbyn (Sörbyn, Lokal 1)
  • Provtagning: elfiske 
  • EUID: SE705615-169520, Sörbyn i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7056667, 735043
 • Kvarnåsen
  • Provtagning: elfiske 
  • EUID: SE706150-169340, Kvarnåsen i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 7061992, 733176

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.