Lillån-Bosgårdsån

Senast ändrad: 25 september 2020

Lillån-Bosgårdsån ingår i mätprogrammet referensvattendrag.

Data

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida. Tillgängliga mätdata för vattendraget listas nedan.

Länkar till direktsökningar i databaser för Lillån-Bosgårdsån

Länkar till övriga data

 • Temperaturdata i vattendraget kan fås via förfrågan (SLU).
 • Pegeldata (vattenstånd) kan fås via förfrågan (SLU).
 • Vattenföringsberäkningar kan fås via förfrågan (SLU/SMHI).

Om Lillån-Bosgårdsån

 • Huvudstation för vattenkemi: EUID SE631840-133310 (Lillån-Bosgårdsån)
 • Län: N (Hallands län)

Hela Lillån-Bosgårdsån:

 • Total areal: 32,5 km²
 • Vattendragslängd: 75,1 km
 • Höjd över havet: 89 - 182 m
 • Flodområde: 101, Nissan

Stationer

 • Ned Bosgårdsfallet (Nedan Bosgårdsfallet)
  • Provtagning: vattenkemi, bottenfauna, elfiske 
  • EUID: SE631840-133310, Nedan Bosgårdsfallet i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6314824, 382116
  • Total areal: 25,2 km²
 • Ovan Nissastigen
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE631508-133320, Ovan Nissastigen i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6311507, 382255
 • Syd Torup
  • Provtagning: elfiske
  • EUID: SE631613-133357, Syd Torup i VISS
  • SWEREF99 TM Nordlig, Östlig: 6312561, 382613

Mätstationer i avrinningsområdet. Karta.