International training programme: Healthy livestock - safe food

Senast ändrad: 04 april 2024
mjölkkor i utvecklingsland

SCAW  deltar tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper i ett femårigt kapacitetsutvecklingsprogram (International training programme) i Östafrika på temat ”Friska djur - säkra livsmedel”. Programmet som finansieras av Sida leds av SVA i samarbete med SLU, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Partnerländer i Östafrika är Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia och deltagarna representerar olika aktörer inom livsmedelssektorn från lokala, regionala och centrala myndigheter till privata aktörer och universitet mfl.

Programmet bidrar till Sidas övergripande mål om att minska fattigdomen på landsbygden vilket uppnås genom att stärka kapaciteten hos deltagande institutioner. Genom ökad kompetens och kapacitet förbättras förutsättningarna för en sund och hållbar livsmedelsproduktion, där friska djur med en god välfärd och en ansvarsfull antibiotikaanvändning har en central roll.

Programmet genomförs i fem omgångar och deltagare från partnerländerna deltar först i en tre veckor lång utbildningsdel i Sverige med föreläsningar inom djurhälsa, smittskydd, epidemiologi, djurvälfärd, antibiotikaresistens mm, samt studiebesök på bl.a. myndigheter, gårdar och slakteri. Deltagarna genomför även ett förändringsprojekt genom sina respektive arbetsplatser, vilket är den viktigaste delen i programmet och bidrar till kapacitetsuppbyggnaden. Varje omgång avslutas med att deltagarna träffas i ett deltagarland. Med anledning av covid-19 har vissa justeringar i programmet behövt göras under 2020-2022.

 


Kontaktinformation

scaw@slu.se