Djurskyddskonferensen 2021

Senast ändrad: 04 april 2024
Översiktsbild mjölkkor i lösdrift

Sedan några år tillbaka arrangerar Jordbruksverket tillsammans med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd en gemensam årlig djurskyddskonferens med olika teman.

Den senaste konferensen genomfördes den 30 november 2021 med temat "”Så stärker vi djurskyddet tillsammans – och utvecklar framtidens djurhållning”. Konferensen spelades in och inspelningen och programmet finns att hitta via denna länk:

Djurskyddskonferensen 2021

 

 

  


Kontaktinformation