Hästens roll som naturvårdare - med hästvälfärd i centrum

Senast ändrad: 12 mars 2024
föl spanar över hage

Den 9 november 2023 anordnades ett seminarium om ”Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv" av Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Seminariet riktade sig till myndigheter på läns- och central nivå, samt organisationer inom hästnäringen, bevarande- och djurskyddsorganisationer och inte minst hästuppfödare och hästägare. Forskare och representanter från organisationer och myndigheter från Sverige, Danmark och Australien föreläste om hästens roll som naturvårdare och om vikten av en god djurvälfärd och ett gott djurskydd för hästar som hålls på bete hela eller delar av året.  

Seminariet spelades in och här finns en textad version av inspelningen.


Kontaktinformation