SCAW representation

Senast ändrad: 11 maj 2023
Människor i samtal runt ett bord

SCAW är representerade i flertalet arbets- och referensgrupper.

SCAW har representanter i:

  • Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk
  • Näringsdepartementets samrådsgrupp för djurskydd vid slakt
  • Jordbruksverkets dialoggrupp djurskydd
  • Jordbruksverkets referensgrupp för vilt
  • Samverkansgruppen för hundvälfärd
  • Upphandlingsmyndighetens referensgrupp för hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster
  • Sveriges Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamåls expertgrupp,
  • Uppsala regionala djurförsöksetiska nämnd
  • Swedish Standards Institutes (SIS) tekniska kommitté
  • Ett antal nationella och internationella grupper och nätverk gällande djurskydd och djurskyddsforskning  

 

 


Kontaktinformation

Nationellt centrum för djurvälfärd

scaw@slu.se