SCAW representation

Senast ändrad: 30 juni 2021
Människor i samtal runt ett bord

SCAW är representerade i flertalet arbets- och referensgrupper.

SCAW har representanter i:

 • Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk
 • Näringsdepartementets samrådsgrupp för djurskydd vid slakt
 • Jordbruksverkets dialoggrupp djurskydd
 • Jordbruksverkets referensgrupp för vilt
 • Samverkansgruppen för hundvälfärd
 • Upphandlingsmyndighetens referensgrupp för hållbarhetskriterier för livsmedel och måltidstjänster
 • Sveriges Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamåls expertgrupp,
 • Uppsala regionala djurförsöksetiska nämnd
 • Swedish Standards Institutes (SIS) tekniska kommitté
 • Nordiska myndighetsgruppen Animal Based Welfare Indicators, ABWI
 • Ett antal nationella och internationella grupper och nätverk gällande djurskydd och djurskyddsforskning

 

 


Kontaktinformation

Nationellt centrum för djurvälfärd

scaw@slu.se  

Sidansvarig: elin.spangenberg@slu.se