Brott mot djur

Senast ändrad: 04 april 2024

Publ. 2014. Undersökningarna om brott mot djur skiljer sig inte mycket från brott mot människor, så där finns stora likheter i polisens och åklagarnas arbete. När djur som är utsatta för brott, funna döda eller avlivas kan myndigheterna begära en rättsmedicinsk undersökning för att avgöra dödsorsaken eller vad djuret har varit utsatt för.

Steen, M. 2014. Brott mot djur. Resurs    


Kontaktinformation