Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid

Senast ändrad: 04 april 2024

Publ. 2014. Åke Rutegård och Martin Wierup påstår i sitt DN Debattinlägg att de svenska reglerna för djurvälfärd inte baseras på fakta och riskvärdering. Men de har fel i sak. Dessutom nämner de inte att djurhållningen i Danmark, Tyskland och många andra länder är så undermålig att den kräver stora mängder antibiotika för att hålla djuren någorlunda krya. Bristande lönsamhet i Sverige beror på snedvriden konkurrens, där de grisuppfödare som svenska grisbönder konkurrerar med systematiskt bryter mot gällande EU-bestämmelser, skriver 17 djurskyddsintressenter.

Algers, B., Beck-Friis, J., Berg, L., Blokhuis, H., Dahlborn, K., Ekman, T., Gunnarsson, S., Hultgren, J., Jakobsson, T., Keeling, L., Pettersson, R., Sandahl, J., Staaf Larsson, B., Sjöquist, M., Steen, M., Ståhle, G., Vonstad, LM. 2014. Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid. DN.


Kontaktinformation