Ämnesgrupper

Senast ändrad: 23 maj 2024

SLU Partnerskap Alnarps medlemmar får möjlighet att träffas i ämnesgrupper för fördjupad dialog i specifika frågor. Våra sju ämnesgrupper möts två-tre gånger årligen. Varje grupp leds av en ämnesgruppskoordinator och ordförande.

SLU:are?

Är du anställd på SLU i Alnarp och vill delta på våra träffar? Registrera dig för att få inbjudningar. 

Trädgård

Gruppen fokuserar på frågor kring produktionsutveckling och innovation inom det hortikulturella området.

Ämnesgruppskoordinator: Annie Drottberger
Ordförande: Marcus Söderlind, LRF

Växtodling

Gruppen fokuserar på frågor kring odlingssystem,växtskydd och produktkvalitet

Ämnesgruppskoordinator: Hanna Williams
Ordförande: Anders Andersson, Potatisodlarna

Biobaserade råvaror

Gruppen fokuserar på cirkulär – och bioekonomi, råvaror för energi och högvärdiga material samt kretslopp för växtnäring.

Ämnesgruppskoordinator: Sven-Erik Svensson
Ordförande: Pär-Johan Lööf, Lantmännen

Djur

Gruppen fokuserar på teknologi för djurproduktion samt byggnadslösningar och närmiljö för god djurhälsa.

Ämnesgruppskoordinator: Oleksiy Guzhva
Ordförande: Vakant

Marknad och management

Gruppen fokuserar på lönsamhet, ledarskap och mervärden genom produktionskedjan.

Ämnesgruppskoordinator: Jan Larsson
Ordförande: Håkan Schroeder

Skog

Gruppen fokuserar på skogshushållning och biologi med inriktning mot skötsel, skador policy och naturvård.

Ämnesgruppskoordinator: Henrik Böhlenius
Ordförande: Henrik Andersson, Skogsstyrelsen

Kommunikation

Gruppen fokuserar på att:

  • lyfta fram och tydliggöra SLU Partnerskap Alnarps grundläggande budskap
  • övergripande kommunicera SLU Partnerskap Alnarps mål och verksamhet
  • stötta ämnesgrupperna, enskilda projektledare och forskare i deras kommunikation av projekt och resultat

Ämnesgruppskoordinator: Jan Larsson
Ordförande: Agneta Lilliehöök, Tejarps förlag AB


Kontaktinformation

SLU Partnerskap Alnarp
partnerskapalnarp@slu.se

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53