Sveriges lantbruksuniversitet

Internationella växtskyddsåret

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen, skydda miljön och främja ekonomisk utveckling. Detta kommer att uppmärksammas med olika aktiviteter på SLU och runt om i Sverige.

Varför är växtskydd så viktigt?

Enligt FAO kommer vi globalt att behöva öka livsmedelsproduktionen med 60% till år 2050 för att trygga livsmedelsförsörjningen. På samma gång minskar skördarna idag med 40% p.g.a. skadegörare (som svampar, insekter, ogräs och nematoder), samtidigt som klimatförändringarna innebär ökade påfrestningar och risker. För att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter har FN utsett år 2020 till det Internationella växtskyddsåret.

Loading…