Fokusgrupp "Lågrisk-medel i växtskyddet"

Senast ändrad: 17 april 2018
Lågriskmedel2.jpg

Denna fokusgrupp arbetar med introduktion och användning av lågriskrelaterade medel i växtskyddet, och hur dessa medel kan integreras och kombineras med annan bekämpning av skadegörare och sjukdomar inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk.

Trots att det idag finns ett ökat behov av alternativa verktyg inom växtskyddet, så är användningen av lågrisk-medel underutnyttjad. Tillgängligheten av olika typer av lågrisk-medel styrs av EU-lagstiftningen. Pågående arbete med att förändra lagstiftningen kan öppna nya möjligheter för en framtida ökad tillgång av dessa ämnen på marknaden.

Vårt övergripande mål är att definiera kunskapsluckor avseende den praktiska användningen och implementeringen av lågrisk-medel i växtskyddet. Vi vill dra nytta av lärdomar från olika odlingssystem där man tex har studerat verkningsmekanismer, biotiska interaktioner och systemekologi. Vi strävar också efter att identifiera vilken kunskap som behövs för att kunna bedöma om ett lågrisk-medel skulle kunna integreras framgångsrikt i nuvarande växtskyddsstrategier, och hur en optimerad innovationsprocess kan leda till att lågrisk-medel kommer ut på marknaden.

Fakta:

Arbetsgrupper

Forskningsperspektiv: Identifiera kunskapsbrister och bristande kompetens inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk.

Huvudansvar: Åsa Lankinen och Johanna Witzell

Användarens perspektiv: Behov och kommunikation i praktiken för odlare och rådgivare.

Huvudansvar: Velemir Ninkovic och Erland Liljeroth

Internationella perspektiv: Lagstiftning i Sverige och EU.

Huvudansvar: Åsa Lankinen och Erik Andreasson

 Mer information finns på den engelska versionen av sidan.

Kärngrupp

Åsa Lankinen, Växtskyddsbiologi, SLU Alnarp, Erland Liljeroth, Växtskyddsbiologi, SLU Alnarp, Johanna Witzell, Sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp, Velemir Ninkovic, Växtproduktionsekologi, SLU Uppsala

Nästa workshop

Höst 2018

Ta gärna kontakt!

 

Relaterade sidor:
Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se