Fokusgrupp "Växtskydd i rot- och knölgrödor"

Senast ändrad: 15 juni 2018
Morot_Page_1_2.jpg

Fokusgruppens övergripande mål är att beskriva de viktigaste växtskyddsproblemen i rot- och knölgrödor, att identifiera kunskapsluckorna, att öka finansiering för forskning och att underlätta framgångsrik innovation och genomförande av hållbart växtskydd inom rot- och knölgrödor. En särskilt fokus ligger på potatis, sockerbetor, morötter och lök.

Mål

  • Att förbättra samverkan mellan forskare och intressenter för att identifiera forskningsfrågor och finna nya lösningar på växtskyddsproblem i dessa grödor
  • Att identifiera gemensamma växtskyddsproblem inom rot- och knölgrödor, t.ex. nematoder, virus, lagringsjukdomar och ogräs
  • Att klargöra kunskapsläget kring interaktioner mellan olika skadegörare
  • Att inkorporera odlingssystem och landskapsperspektiv i växtskyddsstrategiforskningen

Arbetsgrupper

Varje arbetsgrupp består av forskare och intressenter från näring och rådgivning.

Ogräs

Sammankallande: David Hansson, SLU

Svamp/Oomycet-sjukdomar

Sammankallande: Björn LE Andersson

Insekter/Virus/Nematoder

Sammankallande: Anders Kvarnheden

Vi kommer att överväga at i ett senare skede att tillsätta en övergripande 4:e grupp som fokuserar på interaktioner mellan skadegörare och odlingssystemets roll.

Fakta:

Kärngrupp

Erland Liljeroth, Björn LE Andersson, Anders Kvarnheden, David Hansson, Lars Andersson

Nästa workshop

9 oktober 2018, Linköping

Ta gärna kontakt!

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
erland.liljeroth@slu.se040-41 55 67

Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se