The One Health Breakfast Club

Senast ändrad: 03 juli 2024
Kaffe på en skärbräda med kakor och kaffebönor bredvid. Foto.

Syftet med 'The One Health Breakfast Club' är att stimulera tvärvetenskapliga och fakultetsövergripande samarbeten och därigenom stärka SLU:s One Health-kompetens. Vi ses och minglar regelbundet, inspireras av varandra och förhoppningsvis får vi nya insikter, medan vi äter en god frukost ihop.

Varje tillfälle inleds med en kort insperationsföreläsning följt av frukostmingel. Du bjuds på ett tillfälle att träffa andra forskarkollegor och diskutera tvärvetenskap med koppling till One Health. Vet vet, kanske det leder till nya samarbeten?

Oavsett om du ser dig själv som One Health-forskare eller inte så lovar vi att du kommer att hitta något som är relevant för dig. Nästan alla SLU:s forskningsintressen är på ett eller annat sätt kopplade till One Health!

Var? Green Innovation Park, Campus Ultuna, lokalen för Campus Alnarp och Umeå beror på antalet anmälningar och meddelas några dagar innan. Om man inte kan närvara på plats, finns det möjlighet att ta del av den första delen/föredraget via Zoom. 

När? Vår ambition är att arrangera The One Health Breakfast Club en gång per månad, mellan klockan 8 och 9.                      

Organisatör: SLU Future One Health

Kommande event

  • 3 September: Titel meddelas senare. Åsa Fahlman.
  • 1 October
  • 5 November
  • 3 December

Tidigare events

Fakta:

SLU Future One Health

is one of four future platforms at SLU. We inspire and support transdisciplinary research, education and collaboration at SLU, with focus on health and welfare for animals and people in sustainable ecosystems. Read more about us and our aim.