The One Health Breakfast Club

Senast ändrad: 31 augusti 2023
Kaffe på en skärbräda med kakor och kaffebönor bredvid. Foto.

Syftet med "The One Health Breakfast Club" är att stimulera tvärvetenskapliga och fakultetsövergripande samarbeten och därigenom stärka SLU:s One Health-kompetens. Vi ses och minglar regelbundet, inspireras av varandra och förhoppningsvis får vi nya insikter, medan vi äter en god frukost ihop.

Varje tillfälle inleds med en kort insperationsföreläsning följt av frukostmingel. Du bjuds på ett tillfälle att träffa andra forskarkollegor och diskutera tvärvetenskap med koppling till One Health. Vet vet, kanske det leder till nya samarbeten?

Oavsett om du ser dig själv som One Health-forskare eller inte så lovar vi att du kommer att hitta något som är relevant för dig. Nästan alla SLU:s forskningsintressen är på ett eller annat sätt kopplade till One Health!

Var? Green Innovation Park, Campus Ultuna, lokalen för Campus Alnarp och Umeå beror på antalet anmälningar och meddelas några dagar innan. Om man inte kan närvara på plats, finns det möjlighet att ta del av den första delen/föredraget via Zoom. 

När? Vår ambition är att arrangera The One Health Breakfast Club en gång per månad, mellan klockan 8 och 9.                      

Organisatör: SLU Future One Health                                     

 

Kommande event

  • 5 september 2023: A Systems Perspective on Future One Health and Sustainability, med Michael Jones, CBM.
  • 17 oktober 2023: Healthy animals for sustainable livestock production, med Andrea Doeschl-Wilson, gästprofessor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN).
  • 14 november 2023: Wetland restoration – challenges, scientific knowledge and research gaps, med Karin Eklöf, forskare vid Institutionen för vatten och miljö.

Tidigare events

Fakta:

SLU Future One Health

is one of four future platforms at SLU. We inspire and support transdisciplinary research, education and collaboration at SLU, with focus on health and welfare for animals and people in sustainable ecosystems. Read more about us and our aim.