Referensgrupp

Senast ändrad: 17 december 2021

Plattformens referensgrupp består av representanter från Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Regeringskansliet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Sida och Mistra

Ledamöter

Gunilla Eklund, Näringsdepartementet
Anna Strömgren, Socialdepartementet
Jenni Nordborg, Regeringskansliet
Lena Hellqvist Björnerot, Jordbruksverket
Mats Lindblad, Livsmedelsverket
Anki Weibull, Naturvårdsverket
Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten
Jessica Ekström, Formas
Maria-Teresa Bejarano, Sida
Thomas Nilsson, Mistra