Referensgrupp

Senast ändrad: 15 maj 2024

Plattformens referensgrupp består av representanter från Regeringskansliet, Socialdepartementet, Landsbygd och infrastrukturdepartementet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, VR och Mistra

Ledamöter

Gunilla Eklund, DG SANTE
Lina Pastorek, Socialdepartementet
Marija Milivojevic, Landsbygd och infrastrukturdepartementet
Lena Hellqvist Björnerot, Jordbruksverket
Mats Lindblad, Livsmedelsverket
Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten
Anki Weibull, Naturvårdsverket
Jessica Ekström, FORMAS
Ulrica Dohnhammar, VR
Anna Jöborn, Mistra