Almedalen

Senast ändrad: 22 november 2023
En skylt i Visby som visar vägen till Almedalen.

Under Almedalsveckan koncentreras Sveriges kompetens kring hållbar stadsutveckling innanför Visbys stadsmurar. Varje år arrangeras tusentals seminarier som på olika sätt behandlar städer och hållbar utveckling. SLU Urban Futures har arrangerat tre seminarier, vilka du kan läsa om (och se) här.

2019

Källsorterande toaletter - en skitviktig fråga för hållbar stadsutveckling

Ett väl fungerande system för hantering av toalettavfall är grundläggande för både hälsa och miljö. Det finns dock de som menar att dagens vattenbaserade system har spelat ut sin roll, och att det är dags för en toalettrevolution ­– även i stadsmiljö.

Medverkande:

 • Jennifer McConville, forskare, SLU Institutionen för energi och teknik
 • Karin Habermann, industridesigner, Harvest Moon
 • Sigrid de Geyter, VD, Uppsala Vatten
 • Anders Finnson, Svenskt Vatten
 • Josefin Wangel, moderator/biträdande programchef SLU Urban Futures, SLU

Se seminariet i YouTube-fönstret nedan.
Läs rapport från Almedalen 2019: 'Toalettrevolution eller inte?'

 

2018

Med sikte på framtidens städer: trender, svarta svanar och visioner

Tillsammans med en panel namnkunniga planerare, arkitekter och forskare tog vi oss an framtidens städer från två perspektiv. Det första perspektivet utforskar vad vi tror kommer att hända. Vilka megatrender behöver stadsutvecklare ta hänsyn till? Vilka svaga signaler kommer växa sig starkare? Och finns det några svarta svanar? Det andra perspektivet utforskar vad vi tror behöver hända, om hållbarhetsmål ska kunna nås. Hur ser den hållbara staden ut och hur når vi dit? Vilka trender pekar åt rätt håll, och hur kan vi använda oss av dem? Vilka trender pekar åt fel?

Medverkande

 • Anna-Karin Stoltz Ehn, RISE Stadsbyggnad
 • Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen
 • Erik Stigell, Trivector
 • Carl Wangel, Sveriges Träbyggnadskansli
 • Josefin Wangel, moderator/biträdande programchef SLU Urban Futures, SLU

 Se seminariet i YouTube-fönstret nedan.

 

Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik

Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Under detta seminarium lyfte vi tre sällan synliggjorda vinster: barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster, samt ett färskt exempel från Upplands Väsby.

Medverkande

 • Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD, Tankesmedjan Movium
 • Charlotta Faith-Ell, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn & WSP
 • Marcus Hedblom, forskare i urbanekologi, SLU
 • Anna Sundman, arkitekt och partner på TIP, Theory Into Practice
 • Josefin Wangel, moderator/biträdande programchef SLU Urban Futures, SLU

Källsorterande toaletter

Med sikte på framtidens städer – trender, svarta svanar och visioner

Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik

Relaterade sidor: