Hoppa till huvudinnehåll

Alnarp Hub

Vår Alnarp Hub är lokaliserad vid Enheten för Samverkan och Utveckling (SoU) och koordineras av Amanda Gabriel.

Getting our cities right #2 - Sammanfattning och take-aways

I oktober 2022 arrangerade SLU Urban Futures, tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium, del två i konferensserien 'Getting our Cities Right'. Denna gång med fokus på levande laboratorier, 'Living Labs', på campusområden. På den engelska sidan har vi samlat 'take-aways' och sammanfattningar från presentationerna den 5 oktober.

Text: getting our cities right.

Campusutveckling

Campusutveckling är ett område som blir alltmer intressant i det moderna kunskapssamhället. Detta då campusmiljöer erbjuder attraktiva rum, inte enbart för akademisk utbildning och traditionell forskning, utan även för interaktion med samhället och transdisciplinär forskning.

Grupp av unga människor framför en byggnad.

Living Lab Campus

Campus Alnarp har en lång tradition av att använda utomhusmiljöer för testbäddar, försöksytor och landskapslaboratorier. Hösten 2022 ska ett nytt doktorandprojekt i Alnarp utforska möjligheterna till att ta universitetets landskap till en ny nivå.

Träbroar över en bäck i ett grönt landskap.

Hållbar områdesutveckling

Mistra Urban Futures lokala interaktionsplattform i Skåne främjar och stödjer deltagarfokuserad forskning för hållbar stadsutveckling.

Tågstation med texten Rosengård.
Publicerad: 09 februari 2023 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…