Hoppa till huvudinnehåll

Alnarphubben

Vår Alnarphubb är lokaliserad vid Enheten för Samverkan och Utveckling (SoU) och koordineras av Amanda Gabriel.

Urban Health – olika perspektiv på hälsa i urbana miljöer

Hur kan vi förstå termen 'Urban Healthscapes' - hälsolandskap i staden? I januari 2024 arrangerade plattformarna SLU Urban Futures och SLU Future One Health ett gemensamt Urban Health-webinar, med syfte att föra samman olika perspektiv på hälsa i urbana miljöer. Se inspelningen på SLU Play!

SLU campus som landskapsorienterade Living Labs?

Ett unikt samarbete mellan Akademiska hus, LAPF, SLU Tankesmedjan Movium och SLU Urban Futures lade grund för ett doktorandprojekt som startade 2022. Efter detta första år, hur ser Dennis Andreassoncampus Alnarps framtid? (Intervju på engelska.)

Getting our cities right #2 - Sammanfattning och take-aways

I oktober 2022 arrangerade SLU Urban Futures, tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium, del två i konferensserien 'Getting our Cities Right'. Denna gång med fokus på levande laboratorier, 'Living Labs', på campusområden. På den engelska sidan har vi samlat 'take-aways' och sammanfattningar från presentationerna den 5 oktober.

Text: getting our cities right.

Campusutveckling

Campusutveckling är ett område som blir alltmer intressant i det moderna kunskapssamhället. Detta då campusmiljöer erbjuder attraktiva rum, inte enbart för akademisk utbildning och traditionell forskning, utan även för interaktion med samhället och transdisciplinär forskning.

Grupp av unga människor framför en byggnad.

Living Lab Campus

Campus Alnarp har en lång tradition av att använda utomhusmiljöer för testbäddar, försöksytor och landskapslaboratorier. Hösten 2022 ska ett nytt doktorandprojekt i Alnarp utforska möjligheterna till att ta universitetets landskap till en ny nivå.

Träbroar över en bäck i ett grönt landskap.

Hållbar områdesutveckling

Mistra Urban Futures lokala interaktionsplattform i Skåne främjar och stödjer deltagarfokuserad forskning för hållbar stadsutveckling.

Tågstation med texten Rosengård.
Publicerad: 13 mars 2024 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…