5 okt
6 okt

Alnarp

Konferens: Getting our cities right #2

evenemang | konferenser |
Text: Getting our cities right.

Varmt välkommen till en konferens arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures. 'Getting our cities right' är en konferensserie som tar avstamp i det elfte globala hållbarhetsmålet. Denna gång är SLU Tankesmedjan Movium medarrangör och bjuder in till en guidad busstur den 6 oktober. Tillsammans undersöker plattformarna olika former av levande laboratorier (Living Labs) i urbana landskap.

“The future of our planet depends on getting our cities right”

Maimunah Mohd Sharif, Executive Director, UN-Habitat

 

Det är i städerna som nyckeln till en hållbar utveckling finns. De urbana landskapen innehåller såväl problemen som lösningarna, vilka kräver mång- och tvärvetenskapliga samarbeten. I oktober 2022 arrangerar framtidsplattformen SLU Urban Futures del två i konferensserien 'Getting our Cities Right', där flera discipliner möts och nya forskningsområden och metoder lyfts fram. Dag 1 kommer att bjuda på en rad intressanta talare, inom och utanför akademin, samt plats för möten och samtal. Under dag 2 erbjuder SLU Tankesmedjan Movium en guidad busstur till landskapslaboratorium och tätortsnära skogar i Skåne.

Alla som forskar om, arbetar med, studerar eller intresserar sig för hållbarhetsfrågor kopplade till våra städer är varmt välkomna.

Konferensen kommer att äga rum på engelska.

Se hela programmet på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Andrew Gallagher, projektkoordinator för SLU Urban Futures
Hub-koordinator i Ultuna

Enheten för samverkan och utveckling
andrew.gallagher@slu.se
0730 55 80 27

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
E-post: harald.klein@slu.se
Telefon: 0706-25 80 17