SLU-nyhet

Konstgjord risdoft lockbete för äggläggande malariamyggor

Publicerad: 30 november 2016

En ökad användning av konstbevattning i Afrika söder om Sahara har gynnat myggarten Anopheles arabiensis – en viktig malariaspridare – och bäst förutsättningar har den i risodlingar. En forskargrupp ledd från SLU visar nu att risdoft lockar honor, och får dem att lägga ägg. Forskarna har även framställt en syntetisk doftblandning som utlöser samma beteenden. Förhoppningen är att denna kunskap ska kunna utnyttjas i bekämpningssammanhang.

Resultaten publicerades den 30 november i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

I Afrika söder om Sahara pågår en systematisk satsning på att öka arealerna av konstbevattnad åkermark. Bevattningen av grödor såsom ris, majs och sockerrör ger en säkrare livsmedelsförsörjning, men samtidigt skapar den idealiska miljöer för malariamyggors larver. Detta leder till att nya myggbestånd byggs upp i bebodda områden och därmed ökar risken för att malaria sprids i befolkningen.

Odlingarna erbjuder larverna skydd från olika hot, liksom föda i form av pollen, dött organiskt material och mikroorganismer. Bäst förutsättningar har larverna i risodlingar, och i områden där det nu odlas mycket bevattnat ris har myggan Anopheles arabiensis, som är en viktig malariaspridare, blivit allt vanligare.

En avgörande förutsättning för att denna myggart ska kunna bygga upp kraftiga populationer, och därmed bidra till spridningen av malaria, är att mygghonan hittar lämpliga äggläggningsplatser.

– Vi vet att myggors beteenden i olika faser av livscykeln till stor del styrs av dofter, men det är först nu vi börjar förstå vad som lockar de äggläggande honorna till risfälten, säger Rickard Ignell, som har lett studien och är professor i kemisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Tillsammans med kollegor från SLU och forskare i Etiopien, Kenya och England har han visat att doft som avges från risplantor lockar flygande honor och även får dem att börja lägga ägg. Forskarna har dessutom framställt en syntetisk risdoft, bestående av en blandning av åtta ämnen i bestämda proportioner, som utlöser samma beteenden både i labbmiljö och under mer fältliknande förhållanden.

– Det här syntetiska lockbetet kan mycket väl komma att bli ett redskap i framtidens malariabekämpning, säger Rickard Ignell. Och i så fall det första som riktar in sig på äggläggande honor. Det kan bli ett viktigt komplement till andra bekämpningsmetoder, som brukar rikta sig mot honorna då de är på jakt efter blod.

Nästa steg i projektet blir att testa risdoftsblandningen i fält, för att se hur effektiv den är i den naturliga "doftmiljö" som finns där.

Tidigare i år har Rickard Ignell medverkat i två andra uppmärksammade artiklar som rör alternativa sätt att motverka spridning av malaria. Den ena visade att hönsdoft har en avskräckande effekt på vissa myggor, den andra att myggornas förmåga att sprida malaria kan påverkas av vilka växtarter som ingått i dieten.

Mer information

Rickard Ignell, professor
Institutionen för växtskyddsbiologi, Enheten för kemisk ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
040-41 53 11, 073-598 48 71, rickard.ignell@slu.se
http://www.slu.se/institutioner/vaxtskyddsbiologi/forskning/kemisk-ekologi/

Vetenskaplig artikel i Scientific Reports
Betelehem Wondwosen, Göran Birgersson, Emiru Seyoum, Habte Tekie, Baldwyn Torto, Ulrike Fillinger, Sharon R. Hill & Rickard Ignell. (2016) Rice volatiles lure gravid malaria mosquitoes, Anopheles arabiensis. Scientific Reports, 6:37930. DOI: 10.1038/srep37930
http://www.nature.com/articles/srep37930

Intervju med Rickard Ignell, om hönsdoft och malaria (i Sveriges Radio – Vetenskapsradion, 21 juli 2016)
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12718&artikel=6478699

Mygghonans sockerbegär kan bli vapen i kampen mot malaria (Pressmeddelande 11 aug 2016)
http://www.slu.se/ew-nyheter/2016/8/mygghonans-sockerbegar-kan-bli-vapen-i-kampen-mot-malaria/

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.):