SLU-nyhet

Traditionell gallring gynnar skogens mångbruk

Publicerad: 07 maj 2018

Gallring är en traditionell skogsskötselåtgärd som kan gynna tillväxt och virkeskvalitet, men har den betydelse också för andra ekosystemtjänster?

I en studie av forskare från SLU jämfördes gallrad talldominerad skog, med ogallrad skog, skog som var ogallrad och gödslad och skog som var både gallrad och gödslad. Den högsta förekomsten av biodiversitet, bär och renlavar hittades i skog som gallrats på vanligt sätt. Där skogen var ogallrad växte den bättre än där den gallrats, men markvegetationen missgynnades av att skogen blev för tät. Denna effekt förstärktes ytterligare när man gödslade den ogallrade skogen.

Även om vanlig gallring gynnar biodiversitet och tillgången på bär och renbete så får man den högsta trädtillväxten i ogallrad skog som gödslas. Medan gödsling gynnar trädtillväxten så gynnar gallring markvegetationen. Det kan alltså vara svårt att maximera många olika ekosystemtjänster samtidigt från en och samma skog.

- I vissa fall kan det alltså vara bättre att prioritera vad man önskar av skogen och rätta skötseln efter det, säger Annika Nordin, professor i ekofysiologi vid SLU.

Artikeln:

Strengbom, J., Axelsson, P., Lundmark, T., Nordin, A. 2017. Trade-offs in the multi-use potential of managed boreal forests. Journal of Applied Ecology. DOI: 10.1111/1365-2664.13019

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2664.13019


Kontaktinformation

Annika Nordin, programchef Future Forests, professor
annika.nordin@slu.se, 090-786 82 29, 076-764 59 18

Sidansvarig: annika.mossing@slu.se