SLU-nyhet

SLU och Norrmejerier skapar unika möjligheter att följa mjölken från gård till ost

Publicerad: 29 oktober 2020
Två personer gör osthjul. Foto.

SLU i Uppsala och Umeå driver tillsammans med Norrmejerier ek. för. och Växa Sverige flera projekt som knyter samman foder och rutiner på den enskilda gården med mjölkråvarans kvalité och dess effekt på ostens mognad.

Ny infrastruktur – nya möjligheter

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) i Umeå har under 2020 investerat i en ny infrastruktur på SLU:s försöksgård på Röbäcksdalen. Satsningen möjliggör att mjölken från olika delar av besättningen kan separeras för att kunna leverera mindre kvantiteter till forskning och produktutveckling. Satsningen är den första i sitt slag i Sverige och förbättrar möjligheterna för att forska kring hela kedjan från fält till produkt. Förra veckan gjordes det första gemensamma testet, där vi inom loppet av några timmar gick direkt från mjölkning av djuren på Röbäcksdalen till ystning i Norrmejeriers nya pilotanläggning i Burträsk. Tack vare en relativt liten investering och ett gott samarbete mellan NJV och Norrmejerier har vi nu en ”state of the art”-anläggning, med stor framtidspotential!

Framtiden är här!

Redan nu i vinter 2021, skall vi göra ost från mjölk där korna ätit olika ensilage. Studien kommer att ha fokus på de goda och smakbildande mjölksyrabakteriernas väg från grödan i fält till färdig produkt. Projektet, som är en del av SLU:s LivsID-program, dvs. regeringens satsning på doktorander inom livsmedelsindustrin, kommer tillsammans med satsningen i Umeå att betyda mycket för forskning kring, samt utveckling och produktion av nya och traditionella mejeriprodukter.

 

Två kor äter ensilage. Foto.
Ensilagets mikrobiologiska kvalitet kan skilja sig mycket beroende på flera faktorer och den kan i sin tur påverka ostproduktionen. Foto Jenni Burman.
En mjölktank i stål. Foto.
Den lilla mjölktanken på Röbäcksdalen möjliggör en separation av mjölk från olika djurgrupper. Foto Annika Höjer.
Två personer står vid en tank med ostmassa. Foto
Norrmejeriers forskningschef Karin Hallin-Saedén och Ostmästare Thomas Rudin vid nya testanläggningen för ostproduktion i Burträsk. Foto Anders Hammarström.

Kontaktinformation

Thomas Eliasson, doktorand
Norrmejerier ek. för./Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU
Thomas.eliasson@slu.se

Mårten Hetta, Forskare/Prefekt/avdelningschef Husdjur
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
marten.hetta@slu.se, 090-786 8747, 070-589 83 55

Åse Lundh, Professor
Institutionen för molekykära vetenskaper, SLU
ase.lundh@slu.se, 018-672037

Annika Höjer, specialist mjölkråvara
Norrmejerier ek.för.
annika.hojer@norrmejerier.se, 090-182878