SLU-nyhet

SLU sätter ljuset på vattenfrågor och hållbarhet

Publicerad: 19 mars 2020
Logotyp för världsvattendagen. Illustration.

Vatten är livsviktigt. SLU uppmärksammar vattenfrågorna och deras roll för de globala hållbarhetsmålen lite extra under veckan kring världsvattendagen, 22 mars. Håll utkik i vårt nyhetsflöde och i våra sociala medier.

Se vad SLU gör inom vattenområdet

På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. SLU Vattenforum ger en samlad ingång till vattenfrågorna och koordineras av Jens Olsson. Läs en intervju med Jens Olsson bl.a. om varför vattenfrågorna är centrala för att klara Agenda 2030, lite längre ned.

Hitta aktuella vattennyheter

SLU Vattenforums nyhetsflöde lyfter alltid fram aktuella vattennyheter, men det blir extra många den kommande veckan.

Se aktuella vattenexempel

Följ SLU:s Facebooksida och Twitterflöde, där det blir fler vatteninlägg än vanligt.

Fakta:

Tre frågor till Jens Olsson, koordinator för SLU Vattenforum

Varför är vattenfrågorna viktiga?

Jens Olsson, SLU. Foto av SLU aqua- Vatten är livsviktigt för allt liv på planeten jorden. Utan vatten, inget liv. I dag är det ett hårt tryck från människan på våra vattenresurser och den biologiska mångfalden i vatten. Klimatförändringarna spetsar till detta ytterligare. Vi måste säkerställa att vattnet fortsatt har möjlighet att ge oss liv och erbjuda vitala ekosystemtjänster, samt att se vår egen roll i detta. Detta är viktigt för att klara av en omställning till ett mer hållbart samhälle i linje med målen inom Agenda 2030.

Vad behöver samhället göra för att nå en hållbar vattenanvändning?

-Vi behöver fortsatt utveckla vår kunskap om tillståndet i vattenmiljön och vilka åtgärder för att förbättra tillståndet som vi ska vidta. I dag råder stor kunskapsbrist inom många områden som rör vatten.

Vattenfrågorna är ofta gränsöverskridande, och därför behöver vi en mer övergripande förståelse om ekosystemen med kunskap om hur saker och ting hänger ihop och samspelar och hur olika miljöer är sammanlänkade. Vi måste jobba tillsammans, mellan ämnesområden, myndigheter och olika delar av samhället.

Vad gör SLU inom vatten?

Som ett universitet med fokus på hållbarhetsfrågor, genomsyrar vatten en stor del av SLU:s verksamhet. Vår verksamhet täcker in hela "vattenskapet" från vattnets källflöden, och dess väg genom skogs- och jordbrukslandskapet, via sjöar, städer, till kustområden och det öppna havet. SLU:s vattenarbete har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och innefattar såväl utbildning, forskning och miljöanalys, som samverkan.


Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44