19 mar
25 mar

Världen

Med fokus på vatten

evenemang |
Logotyp för världsvattendagen. Illustration.

Vattenfrågor är centrala i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. I samband med Världsvattendagen lyfte SLU fram vår vattenkunskap lite extra. På den här sidan hittar du några aktuella exempel.

Aktuellt om vattenfrågor vid SLU

Doktorsavhandling 27/3Hur påverkar ozonering av avloppsvatten  halter av läkemedelsrester och försöksfiskars välmående? (Johannes Pohl, 2020).

Doktorsavhandling 15/4Nya råd för att skapa stabila jordbruksdiken (Daniel Avilés, 2020).

Kurser. Vill du lära dig mer livet i sjöar och vattendrag? Gå grundkurs Biologisk mångfald i sötvatten, HT 2020. Eller vill du få koll på elfiske? Vi har en kurs på avancerad nivå om inventeringsmetoder för vilt och fisk. Du kan också studera hållbart fiske, fiskerivetenskap och ekologi för fiskevård på SLU

VideoStefan Bertilsson forskar om mikroorganismer i sötvatten.

Framtidens reningsverkOrganiska miljögifter i avloppsvatten - hur effektiva är reningsverken?

KunskapsutvecklingNy studie om organiska miljöföroreningar i Mälaren.

Medborgarforskning. Dyk med mening, bli marin faunaväktare!

Doktorsavhandling 20/3Stora fiskar växer sämre i varmare klimat (Max Lindmark, 2020).

RektorsbloggVärldsvattendagen sätter ljuset på SLU som vattenuniversitet.

Video och aktuellt projektJennie Barron forskar om jordbrukets vattenhushållning. Aktuellt projekt: Extremväder - risker och lösningar för en mer resilient jordbruksproduktion i Sverige.

PedagogikNu finns ett nationellt nätverk för limnisk (sötvatten) pedagogik.

ForskningsfartygÅterblick, se filmen om R/V Sveas namngivning

BeslutsunderlagBättre kartläggning av övergödande ämnen från land till hav.

Varför, hur, vad? Jens Olsson berättar om varför vattenfrågorna är så viktiga för Agenda 2030 och mer (skrolla ned).

Värt att vetaJohan Lundqvist om nya metoder för att upptäcka kemiska föroreningar i dricksvatten.

Statusrapport. Så mår fisk och skaldjur i svenska vatten - senaste översikten.

Kunskapsbank. I kärnkraftens kylvatten anas framtidens Östersjö.

Östersjökunskap. Besök Baltic Sea Science Center på Skansen. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. Gymnasielärare? Anmäl intresse för temadagar om framtidens Östersjö vecka 39 i höst!

Nordiskt samarbete. Biowater är ett nordiskt "Centre of Excellence" som undersöker hur övergången till bioekonomi påverkar markanvändning och sötvattnens kvalitet samt kvantitet.

Fakta

Tid: 2020-03-19 - 2020-03-25
Ort: Världen
Mer information:

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum.Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44