SLU-nyhet

SLU Landskapsdag med start av firande

Publicerad: 18 oktober 2021
Första rundabordssamtalet

SLU Landskapsdag i oktober blev startpunkten för firandet av landskapsarkitektprogrammet 50-årsjubileum.

Höstens SLU Landskapsdag hölls digitalt på eftermiddagen den 13 oktober och inleddes med presentationer av SLU Landskaps styrgrupp och Call For Ideas projekt från 2020/2021.

I och med SLU Landskapsdag startade även firandet av landskapsarkitekturprogrammets 50-årsjubileum med det första rundabordssamtalet. Temat för diskussionen var How has landscape architecture design been taught through these 50 years? Inbjudna talare var anställda och tidigare anställda vid SLU: Andrea Kahn, Pär ”Pinge” Gustafsson, Carola Wingren, Tomas Eriksson, Arne Nordius och Emily Wade.

Rundabordssamtalet filmades och kan ses här i två veckor till.

Nästan 60 deltagare deltog i SLUs landskapsdag och programmet bestod även av fyra olika workshops:

  • Design Research within SLU Landscape
  • Timskisser – ett pedagogiskt verktyg
  • Kartläggning av landskapsarkitekternas utbildning och professionella roll
  • “Chávez Ravine: A Los Angeles Story”, Documentary Movie with roundtable discussion

Kontaktinformation

Matilda Alfengård
Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
E-post: matilda.alfengard@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/