SLU-nyhet

Vårt varmare hav - nu lanseras en digital läroplattform om Östersjön och klimatet

Publicerad: 07 april 2022
Sillgrissla med fisk. Foto.

Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet skapat en digital läroplattform där gymnasieklasser får utbildning och själva kan bidra till ny kunskap.

Läroplattformen Vårt varmare hav är utvecklad tillsammans med forskarna Jonas Hentati Sundberg, Magnus Huss och Anna Gårdmark vid SLU. Här kommuniceras forskning om Östersjön, klimatet och hur livet under ytan kommer att påverkas när havet blir varmare.

– Det är ett fantastiskt projekt som vi är övertygade om är värdefullt för både gymnasieelever och lärare i hela Sverige. Vetenskap är kreativt och roligt och här får elever både forska och kommunicera vidare, säger Sophie Lewenhaupt, pedagog på BSSC.

Underlaget bygger på den spjutspetsforskning om hur klimatförändringar påverkar fisken och sillgrisslorna, som bedrivs på SLU. Genom projektet får eleverna följa med fram till kunskapsfronten och själva medverka i forskningen. Men det är inte bara skolelever som har tillgång till informationen, plattformen nås via BSSC:s hemsida och finns tillgänglig för alla intresserade.

– Det här är ett roligt och enkelt sätt för gymnasieelever, och en intresserad allmänhet, att lära sig mer om hur klimatförändringarna påverkar livet i Östersjön, att ta del av vad forskningen visar och själv få vara med och bidra till fortsatt forskning, säger professor Anna Gårdmark, SLU.

Som gymnasieklass kan man helt kostnadsfritt anmäla sin klass för att delta i forskningen, få tillgång till information och praktiska övningar kring klimatfrågor kopplat till Östersjön.

– Det är jättekul att se att lärare redan har visat intresse för att ta del av informationen och forskningen.  Östersjön är fantastisk och en förståelse för, och kunskap om, vårt närmaste hav är avgörande för en hållbar utveckling. Vi har ett otroligt hus enbart om Östersjön mitt på Skansen som är öppet för alla. Med den här plattformen ökar vi våra möjligheter att nå ut i hela landet och får möjlighet att vara en nod mellan gymnasieelever och forskare, säger Anna Björn, enhetschef på BSSC.

Fakta:

Läroplattformen Vårt varmare hav har fått finansiellt stöd från forskningsrådet FORMAS och lanseras under 2022 och projektet pågår till 2024. Första året har regionala gymnasieklasser möjlighet att vara med i projektet. År två och tre blir projektet nationellt.


Kontaktinformation

Anna Gårdmark, professor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
anna.gardmark@slu.se, 010-478 41 25

Jonas Hentati Sundberg, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
jonas.sundberg@slu.se
, 010-478 40 70, 073-938 79 69

Magnus Huss, universitetslektor, studierektor - forskarutbildning
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
magnus.huss@slu.se, 010-478 41 27