SLU-nyhet

Entusiastiskt samarbete över gränserna

Publicerad: 21 februari 2023
IDA-deltagare runt ett bord. Foto.

Dimman ligger grå över Ultuna denna februaridag, men inne i det stilrent inredda trähuset Ullbo är det varmt och mysigt. Det är nästan så att man tycker sig höra spraket från en brasa i någon av de vackra gamla kakelugnarna. Någon brasa är inte tänd, men runt ett av borden gnistrar det av entusiasm mellan deltagarna i en av IDA:s två temagrupper.

IDA står för Interdisciplinary Academy, och är en satsning vid SLU på ökad kunskap om tvärvetenskapligt arbetssätt. IDA består av två delar – dels av de två temagrupperna, i år med totalt elva deltagare, och dels en öppen seminarieserie där olika frågor rörande tvärvetenskaplig forskning tas upp och diskuteras.

Speed dating blev startpunkten

Hanna Fors är forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och har rest hit från Alnarp. Det var hon som tog initiativet till den temagrupp som träffas idag och som fördjupar sig i multifunktionella landskap: ”Multifunctional landscape transformations – turning around the trade-offs”.

Grupperna som sökte till IDA fick själva formulera ett tema, kopplat till komplexa frågeställningar inom området grön omställning. Kriterierna i utlysningen var också att alla forskarna i gruppen skulle höra till olika institutioner, och ingen av dem fick ha jobbat tillsammans förut. Hur hittade de då varandra, så att de kunde arbeta fram en gemensam ansökan, när de inte kände varandra förut?

– Det var inte bara det att vi inte kände varandra, vi hade inte ens pratat med varandra förut, skrattar Marie Kågström från Institutionen från stad och land. Men vi deltog i en ”speed dating” som SLU Future Food anordnade inför ansökan till IDA. Hanna lade in en idé-pitch på Teams som vi andra kommenterare och började diskutera på Teams. Efter ett tag kände vi att vi var en grupp och flyttade in i ett Google drive dokument istället. Vi hade några Teams-möten, och skrev alla massor i samma dokument.

– Det som gjorde att det funkade så bra att skriva ansökan var att vi är sex personer som alla är nyfikna, öppna, vågar prata och fråga och utforska varandras perspektiv på ett nyfiket och respektfullt sätt, säger Hanna Fors.

Ostörd tid tillsammans

IDA startade i november och deltagarna avsätter fram till juni 20 procent av sin tid för att arbeta tillsammans och fördjupa sig i tvärvetenskapliga arbetssätt. En gång i månaden träffas de på Ullbo i Uppsala, i veckorna däremellan genom digitala träffar.

– Ostörd tid tillsammans är verkligen värdefullt, säger Hanna Fors, och de andra instämmer.

Även om temat står i centrum, så är det inte målet utan vägen som är det viktiga. Öppna diskussioner, tid att verkligen fördjupa sig och försöka förstå varandra.

– Det ger respekt för processen att förstå andra discipliner, och förstå hur andra tänker, säger Anna Berlin. Man lär sig också bättre genom att förklara sina egna grundantaganden för varandra.

– Vårt tematiska arbete gör det också lättare att förstå bättre hur tvärvetenskap kan se ut i praktiken. Hur kan man samarbeta över gränserna? Säger Uliana Gottlieb, vid Institutionen för ekonomi.

Spel och kreativa metoder

Temat som den här gruppen utforskar är multifunktionella landskap.

– Vi tittar närmare på olika slags landskap: det urbana landskapet, jordbrukslandskapet och skogen där alla vill få ut så många värden som möjligt. Hur man ser på olika värden och vilka målkonflikter som kan uppstå? Hur får man till de multifunktionella landskapen i praktiken? Det här är några av de frågorna som vi fördjupar oss i, förklarar Anna Berlin från Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

– Vi har jobbat med kreativa metoder för att förstå varandra och titta på multifunktionalitet. Vi har jobbat mycket workshop-baserat, i fält med bl.a. metoder från naturvägledning, och vi har använt olika tekniker för att visualisera, berättar Hanna Fors.

Inledningsvis, som ett sätt att komma igång, använde gruppen också ett spel om tvärvetenskap som finns gratis att ladda ner från Interdisciplinary games.net.

Läs mer om årets temagrupper inom IDA: "Nu startar IDA"

Fakta:

Interdisciplinary Academy (IDA) är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet. Satsningen finansieras av NJ-fakulteten och SLU Future Food.

Läs mer på www.slu.se/ida