SLU-nyhet

SLU Tankesmedjan Movium söker ny verksamhetsledare

Publicerad: 17 april 2023

Vill du leda Movium och dess team av medarbetare, i utvecklingen av Moviums roll och aktiviteter för hållbara urbana landskap och utemiljöer?

SLU Tankesmedjan Movium bidrar till att utveckla och kommunicera kunskap om urbana landskap och utemiljöns betydelse i hållbar planering, gestaltning, anläggning och förvaltning av städer.

Movium arbetar tematiskt med stadens utemiljö som resurs för hållbar stadsutveckling och har i uppdrag från regeringen och SLU att utveckla samverkan med det omgivande samhället och att vara ett stöd till SLU:s känverksamhet genom ett aktivt samarbete med SLU:s forskning, utbildning och miljöanalys. Movium finns vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap och ingår i enheten för samverkan och utveckling där också SLU:s framtidsplattform SLU Urban Futures finns. SLU Tankesmedjan Movium och SLU Urban Futures ingår i SLU Landskap som är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet.

Som verksamhetsledare på tankesmedjan har du det operativa och strategiska ansvaret medan enhetschefen för enheten för samverkan och utveckling har personal- och arbetsmiljöansvar.

Sista ansökningsdag: 11 maj 2023.