SLU Landskaps styrgrupp

Senast ändrad: 12 oktober 2023

SLU LANDSKAP erbjuder en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU. Styrgruppen består av en representant från institutionen för arbetsmiljö, ekonomi och miljöpsykologi, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och institutionen för stad och land (prefekt eller utsedd ställföreträdare), MOVIUM samt SLU Urban Future. I gruppen finns även en rådgivare/projektledare och en koordinator vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV).

För att läsa protokoll från SLU L styrgrupps möten och andra dokument, klicka här 

Medarbetare inom SLU Landskap kan nu reservera gästrum vid besök vid Alnarp eller Ultuna campus. Mer information här. 

Medlemmar:

Mats Gyllin, (ordförande) Forskare/ tillförordnad prefekt vid institutionen för människa och samhälle, mats.gyllin@slu.se

Caroline Dahl, (vice ordförande) Verksamhetsledare vid Enheten för samverkan och utveckling/tankesmedjan MOVIUM, caroline.dahl@slu.se

Ingrid Sarlöv-Herlinprofessor/prefekt vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, ingrid.sarlov-herlin@slu.se

Lars Johansson, universitetslektor och prefekt vid institutionen för stad och land, lars.johansson@slu.se

Åsa Ahrland, universitetslektor/chef för avdelningen för landskapsarkitektur, institutionen för stad och land, asa.ahrland@slu.se (ersätter Bruno Santesson under föräldraledighet)

Bruno Santesson, univ.adjunkt/chef för avdelningen för landskapsarkitektur, institutionen för stad och land, bruno.santesson@slu.se
(föräldraledig)

Karl Lövrie (Liason LTV), Universitetslektor vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV), karl.lovrie@slu.se

Nina Vogel, Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, nina.vogel@slu.se


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/