Arbetsgrupp

Senast ändrad: 28 november 2023

SLU Landskaps Arbetsgrupp består av medlemmar från Alnarp och Ultuna, som representerar en rad erfarenheter från SLU medarbetare inom Landskap.

Arbetsgruppen för SLU Landscape har en avgörande roll för kommunikationen mellan plattformens olika delar och därmed för att säkra förutsättningarna för kontinuerligt samarbete; mellan medarbetare och styrgrupp, mellan aktiviteter och strategier och mellan campus och landskapsfältets utveckling.

Medlemmar i SLU Landskaps arbetsgrupp är:

 

Liaison arbetsgrupp/styrgrupp: vakant

Sammankallande: Anna Robling
Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur (Ultuna)

SLU Landskapsdagar: Alternerande ansvar

Lärarforum: Frida Andreasson
Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Call for Ideas: Marina Queiroz
Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur (Ultuna)

Doktorandforum: Azadeh Shahrad
Doktorand vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (Alnarp)

 

Om SLU Landskaps styrgrupp

Läs mer om SLU Landskaps initiativ: 

SLU Landskapsdagar

Lärarforum

Call for Ideas

Doktorandforum


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/