Ling-lärarmöte i Alnarp 17-18 juni

Senast ändrad: 04 november 2019

Under workshopen "Ling i Alnarp och Ultuna", under Landskapsdagarna i Ultuna i april, kom alla deltagare överens om att de ville fortsätta den intressanta och viktiga diskussionen om utvecklingen av Lingprogrammet. Som ett resultat av detta önskemål arrangerade och bjöd SLU Landskaps lärarforum in samtliga lärare inom programmet, såväl från Alnarp som Ultuna, till ett lunch till lunchmöte i Alnarp den 17-18 juni.

Under två, bokstavligt och med avseende på engagemanget, heta dagar utbytte fler än 20 lärare tankar, idéer, material, diskuterade utbyten och samarbeten, hade ”walk and talk” i parken och fick en bättre kunskap om vem som är vem inom teamet av ling-lärare.

En fråga som engagerade alla deltagare och som diskuterades och sammanfattades i mindre grupper, var vilka valbara kurser som programmet ska erbjuda det sista läsåret. Alla var överens om att det ska finnas kurser som erbjuder en fördjupning av ämnen eller moment som redan behandlas under de första två läsåren men även kurser med tydligare koppling till direkta och relativt nya yrkesroller för programmets alumner.

Program och deltagarlista (PDF)


Kontaktinformation

Åsa BenschUniversitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp

Telefon: 040-41 51 69
E-post: asa.bensch@slu.se

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/