Fråga grisen

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Sugga som ligger i en box med kultingar sovande vid juvret

Förbättrad djurvälfärd i svensk grisproduktion genom benchmarking. Utveckling av verktyg för rådgivning, certifiering och förbättrad konkurrenskraft.

Visst vore det bra om vi kunde fråga grisen om hur den upplever sin situation?

Det här projektet genomförs i nära samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och rådgivningsföretaget Gård & Djurhälsan. Syftet med projektet är att förbättra grisars välfärd och lantbrukarnas konkurrenskraft i svensk grisproduktion genom utveckling av ett benchmarkingverktyg som är praktiskt användbart vid rådgivning, certifiering och upphandling.

Foto: Vy över ett slaktsvinsstall med några grisar som står och äter i hoarna

De specifika målen är att:

  • Utveckla ett benchmarkingverktyg för bedömning av djurvälfärd anpassat för förhållandena inom svensk grisproduktion.
  • Testa och validera verktyget på kommersiella grisgårdar i Sverige och utvärdera resultaten tillsammans med grisproducenter, veterinärer, certifierings- och branschorganisationer.

Projektet pågår under 2021 och 2022 och finansieras av Formas.

Fakta:

Projektgrupp (mer info om var person finns om du klickar dig vidare på respektive namn):

För mer information kontakta:

Anna Wallenbeck, telefon: +4618674504

Publicerat i projektet: