Optimera dosen av canagliflozin - motverka hyperinsulinemi och förebygg fång

Senast ändrad: 30 mars 2022
Häst

Hästar med för höga nivåer av insulin i blodet har högre risk att utveckla den smärtsamma hovsjukdomen fång. Läkemedlet canagliflozin kan sänka insulinnivåerna och förebygga fång.

Fång är en mycket smärtsam hovsjukdom som är relativt vanlig hos häst. Det finns en stark korrelation mellan insulinnivåerna i blod och utvecklandet av fång. Hos en frisk häst hålls insulinnivåerna på en acceptabel nivå även efter kolhydratrika måltider, något som inte sker hos hästar som har svårt att reglera insulinnivåerna. Canagliflozin gör att mer socker kissas ut och därmed förhindras att insulinnivåerna blir för höga. Däremot vet vi inte hur canagliflozin tas upp och elimineras från hästen (farmakokinetik) och utan den kunskapen riskerar dosen att bli för hög, för låg eller ges för sällan eller för ofta. Vi behöver också mer kunskap om bieffekter, till exempel om canagliflozin påverkar lever eller njurar negativt. Det här projektet syftar till att undersöka de frågeställningarna.

Projektet beräknas pågå 2022 01 01-2024 12 31 och finansieras av Stiftelsen hästforskning


Kontaktinformation

Carl Ekstrand
Universitetslektor, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för farmakologi och toxikologi                                                        

Telefon: 018-673171
E-post: carl.ekstrand@slu.se

Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin                                    
Telefon: 018-671388 E-post: johan.brojer@slu.se


PorträttInger Lilliehöök

Professor i veterinärmedicinsk klinisk kemi vid institutionen för kliniska vetenskaper

Telefon: 018-671616
E-post: inger.lilliehook@slu.se