Fördjupad analys av förutsättningar för klinisk forskning

Senast ändrad: 24 maj 2023
Svart hund i gräset med skog baktill i bilden, foto.

Hundar och katter spelar en viktig roll i människors liv. De ses ofta som familjemedlemmar och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. Studier visar på positiva effekter av sällskapsdjur på människors hälsa. En viktig komponent för att kunna hålla dessa djur och trygga deras välfärd är högkvalitativ veterinärmedicinsk klinisk forskning.

Högkvalitativ veterinärmedicinsk klinisk forskning för hundar och katter är också avgörande för en hållbar utveckling av djursjukvården, med hög vårdkvalitet och patientsäkerhet. Den är även av komparativ vikt och kan öka förståelsen för människors sjukdomar.

För att utreda förutsättningarna för veterinärmedicinsk klinisk forskning i de nordiska länderna har ett projekt genomförts vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Syftet var att ge beslutsfattare ett välgrundat underlag vilket i förlängningen kan bidra till att stärka finansieringen och därmed såväl kvantitet som kvalitet av klinisk forskning på dessa djurslag.

I projektet har uppgifter samlats in om publicerade artiklar inom klinisk forskning på hund och katt under perioden 2010–2019, vid SLU, NMBU, Köpenhamns universitet, Helsingfors universitet, SVA, AniCura och Evidensia. Även data från Formas och andra svenska finansiärer om ansökningar som inbegriper klinisk forskning på hund och katt har sammanställts. Som jämförelse har motsvarande uppgifter också tagits fram för häst.

Resultat

Den preliminära analysen av insamlade data visar att samtliga universitet har publicerat på de aktuella djurslagen under den aktuella tidsperioden. Generellt publiceras mest forskning rörande hund, följt av häst och sist katt. Av universiteten har SLU publicerat mest, tätt följt av Köpenhamns universitet. En majoritet av forskningen från AniCura och Evidensia är utförd i samarbete med något av universiteten.

Medverkande i projektet

  • Bodil Ström-Holst från institutionen för kliniska vetenskaper (Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU).
  • Malin Hagberg Gustavsson från Centrum för reproduktionsbiologi, (Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU).
  • Ulrika Grönlund från AniCura.
  • Marlene Areskog från Evidensia.
  • Lotta Gunnarsson från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
  • Lars Moe från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
  • Anna Hielm-Björkman från Helsingfors universitet.
  • Henrik Rönnberg från fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, (Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU).
  • Catarina Kjellerstedt från Universitetsdjursjukhuset, SLU.

Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se