På samma våglängd - LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor

Senast ändrad: 26 januari 2024
Kor i uppbunden ladugård i rosa och lila LED-ljus. Foto.

Syftet med projektet är att studera effekten av LED-ljus på mjölkproduktion och aktivitet hos mjölkkor.

Det har länge varit känt att ljus påverkar mjölkbildningen hos kor och man vet att mjölkavkastningen ökar om den naturliga dagen förlängs med hjälp av lampor. De gynnsamma effekterna blir dock inte lika tydliga om man har lamporna tända dygnet runt. Det beror på att det måste vara en variation i ljus under dygnet för att hjärnan skall reagera på den längre dagen. Det finns dock väldigt lite kunskap om effekten av olika typer av belysning och detta är ett teknikområde som utvecklas snabbt. En möjlighet är att använda LED-armaturer i djurstallar. LED har lägre energiåtgång och längre brinntid än annan belysning som är vanlig i ladugårdar.

Vi har lång erfarenhet av att studera kors tidsbudget och har även gjort studier på hur deras aktivitet påverkas av belysning. Syftet med projektet är att studera effekten av LED-ljus på mjölkproduktion och aktivitet hos mjölkkor. De huvudsakliga hypoteserna är att aktivitet och mjölkmängd kan bibehållas med lägre energiåtgång för belysning om lysrörsbelysning ersätts av LED-ljus, samt att LED-ljus möjliggör en mörk period under den naturliga natten utan att aktivitet eller mjölkmängd minskar. Första delen av projektet utfördes på Lövsta forskningscentrum för att identifiera lämplig våglängd, färg på belysningen som kan gynna mjölkproduktionen. Aktivitet, mjölkmängd och hormoner som påverkas av ljus och som reglerar mjölkbildning undersöktes. Resultaten visade inga skillnader mellan de olika färgerna – mjölkproduktionen var oförändrad efter de fem veckorna och dygnsrytmen påverkades inte av färgen på dagbelysningen. . Nästa del i projektet är att undersöka hur kor navigerar i mörka ljusmiljöer, genom att låta kor gå i en hinderbana i olika ljusmiljöer där deras aktivitet och beteende registreras. Målet är att kunna ge väl underbyggda rekommendationer om LED-ljusprogram i stallbyggnader för mjölkkor, för minskad energiförbrukning och bibehållen eller ökad aktivitet och produktion. I projektgruppen ingår forskare vid SLU, i Danmark och Norge, företaget Heliospectra AB och Arla Foods Amba. Projektet kommer bidra med ökad förståelse för dygnsrytm hos kor samt leda till rekommendationer för LED-ljusprogram i stallbyggnader för mjölkkor för minskad energiförbrukning och bibehållen eller ökad aktivitet och produktion.


Publikationer

Sofia Lindkvist, Emma Ternman, Sabine Ferneborg, Daniel Bånkestad, Johan Lindqvist, Björn Ekesten & Sigrid Agenäs. Effects of achromatic and chromatic lights on pupillary response, endocrinology, activity, and milk production in dairy cows. PLoS ONE.  

Projektledare:

Sigrid Agenäs, sigrid.agenas@slu.se

Doktorand:

Sofia Lindkvist, sofia.lindkvist@slu.se

Fakta:

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och pågår 2018-2020.


Kontaktinformation